Greenbookings

Bij Greenbookings bundelen we onze krachten met Life Terra om een tastbaar verschil te maken. We ondersteunen gezamenlijk diverse projecten, waaronder de herbebossingsinitiatieven op locaties zoals Klarenbeek, Mariënwaerdt en Lingehout. Deze projecten vormen slechts een glimp van de vele mogelijkheden waar jouw donaties naar toe kunnen gaan.

Door je aan te sluiten bij Greenbookings draag je direct bij aan het herstel van onze natuur, het planten van duizenden bomen en het bevorderen van biodiversiteit op deze prachtige locaties. Samen helpen we de evenementen- en vergaderbranche naar een duurzamere toekomst.

Klarenbeek

Samen met de Bosgroepen helpt Life Terra mee aan herbebossingsprojecten op landgoed Klarenbeek bij Apeldoorn. Sinds de winter van 2022-2023 hebben we hier al meer dan 4.000 bomen geplant en deze winter zullen daar nog eens 3.000 bomen bij komen.

De bomen worden geplant op voormalige weiden om meer aaneengesloten bos te creëren. Daarnaast zorgt dit herbebossingsproject voor een grotere biodiversiteit in het bosgebied op landgoed Klarenbeek. In totaal worden er meer dan 15 verschillende soorten inheemse bomen geplant

7.477

Aantal bomen

3.23

Aantal hectares

2022-heden

Periode

Mariënwaerdt

Life Terra werkt ook op landgoed Mariënwaerdt nabij Culemborg al enkele jaren samen met de Bosgroepen om het landgoed te vergroenen. Hieraan is in de winter van 2021-2022 al begonnen, waarna er tot in 2024 aan de herbebossing wordt gewerkt. In totaal zullen er tussen 2021 en 2024 meer dan 6.000 bomen worden geplant.

Deze bomen zijn geplant voor twee soorten herbebossingsprojecten. Allereerst is er nieuw bos geplant op oude weidegronden om het landgoed verder te vergroenen. Daarnaast helpt Life Terra om een bos dat is aangetast door de essenziekte te herstellen. Om te voorkomen dat deze ziekte opnieuw het bos zal aantasten, worden naast nieuwe essen ook nog meer dan 10 andere boomsoorten aangeplant.

6.200

Aantal bomen

4.74

Aantal hectares

2021-heden

Periode

Lingehout

Tussen 2022 en 2023 heeft Life Terra geholpen om met het Voedselbos Lingehout in de buurt van Geldermalsen een ecologisch divers bos te creëren dat tegelijkertijd ook een sociale en economische waarde heeft. Hierbij zijn in totaal meer dan 8.000 bomen geplant nabij de rivier de Linge.

De bomen en struiken die geplant zijn bij dit project zijn niet alleen geplant voor vergroening, maar produceren daarnaast bijvoorbeeld ook fruit of noten. Door meer dan 20 verschillende soorten fruitdragende bomen en struiken te planten wordt niet alleen de ecologische waarde van het gebied verbeterd, maar kan de lokale gemeenschap ook de vruchten plukken van dit project.

8.551

Aantal bomen

12.51

Aantal hectares

2022-2023

Periode