Greenbookings

Over ons

Greenbookings helpt de event- en vergaderbranche om te verduurzamen. Dat doen we in eerste instantie door het planten van bomen om zo de CO2-uitstoot te compenseren. Daarnaast biedt Greenbookings de event- en vergaderbranche een platform om ideeën, kennis en initiatieven uit te wisselen en verder te ontwikkelen.

Stichting Greenbookings, statutair opgericht in 2023 en ingeschreven in de gemeente Hilversum, heeft geen winstoogmerk en werkt met een duidelijk beleidsplan en een meerjarenbegroting. Alle donaties worden uitgegeven aan bebossingprojecten van samenwerkingspartner Life Terra of aangewend voor het runnen en verder laten groeien van Greenbookings.

Missie

Bij Greenbookings is onze missie duidelijk: we streven ernaar de evenementensector te leiden naar een duurzame toekomst. Ons doel is om samen met evenementenlocaties zoveel mogelijk bomen te planten, met de ambitie om op een dag alle CO2-uitstoot van vergader- en evenementenlocaties te compenseren. We zijn vastbesloten om positieve verandering te brengen door actie te ondernemen en onze planeet te beschermen voor toekomstige generaties.

Visie

In een snel evoluerende evenementensector groeit de vraag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen gestaag. Consumenten kijken niet alleen naar de locatie, maar ook naar de maatschappelijke impact ervan, en ze verwachten, terecht, dat locaties hun verantwoordelijkheid nemen. Bij Greenbookings geloven we dat evenementenlocaties voorop moeten lopen in maatschappelijk verantwoord ondernemen, vooral op het gebied van duurzaamheid. We zien een toekomst waarin duurzaamheid niet langer een optie is, maar een onmisbaar kenmerk van de evenementensector.

Bestuur
Eppo van Nispen tot Sevenaer (interim voorzitter)
Robert van der Meer (penningmeester)
Willem van Essen (Algemeen lid)
Tsibo Lin (Algemeen lid)
Roos van der Donk (Algemeen lid)

Dagelijkse leiding
Stichting Greenbookings wordt gerund door Fabian van Beek en Hylke Thiry

Comité van aanbeveling
Tom Verhaar
Fred Bourgonje
Floris & Remco van maurik
Joost van Steenhardt Carré
Marco Ingels