Greenbookings

Greenbooking hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Greenbookings houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:

– Je persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– We vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Persoonlijke account pagina’s worden niet geïndexeerd door google.
– Wanneer we google Analytics gebruiken delen we geen data met ze en alle IP adressen blijven anoniem. Als Greenbookings zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je hierover vragen hebt na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin, dan kun je contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring gaat in op 1 september 2023. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van onze diensten, ga je hiermee akkoord.

Administratieve doeleinden; Communicatie over het Greenbookings. Om de basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Welke gegevens bewaren we? Voornaam en achternaam; Bedrijfsnaam; Functie; Telefoonnummer; E-mailadres; IP-adres; Locatiegegevens;