Greenbookings

MRVO Accountants en Belastingadviseurs

Accountantskantoor

MRVO is een accountantskantoor met vestigingen in Schiedam en Kwintsheul en bedient klanten in diverse sectoren, branches en beroepsgroepen. Zo adviseren wij MKB-bedrijven, non-profit instellingen, ZZP’ers en particulieren.

Duurzaamheid

Ook wij proberen zo duurzaam mogelijk te ondernemen. We werken zoveel mogelijk digitaal om papierverbruik te verminderen en energie-efficiëntie te bevorderen. We moedigen hybride werken aan om de CO2-uitstoot van het woon werkverkeer te verminderen. Verder stimuleren we onze collega’s tot het gebruik van de fiets en bieden we “fitness van de zaak” aan. Waar mogelijk kiezen we voor groene leveranciers. Met al deze maatregelen proberen we als accountantskantoor onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een positieve bijdrage te leveren aan duurzaam ondernemen in brede zin

Locatiegegevens

Contactgegevens