Greenbookings

Greenbookings boekt eerste succesen in verduurzaming evenementensector

Begin dit jaar sloegen acht organisaties uit de evenementensector de handen ineen voor een bijzondere samenwerking. Ze constateerden dat hun individuele duurzaamheidsinitiatieven onvoldoende resultaat boekten en het de hoogste tijd was om de krachten te bundelen. Het resultaat werd afgelopen januari gelanceerd: Greenbookings. Een stichting die evenementenlocaties, -organisatoren en leveranciers de mogelijkheid biedt om op eenvoudige wijze de impact van evenementen op het milieu te compenseren en kennis over duurzaamheid binnen de branche te vergroten. Nu, zo’n drie maanden later, heeft Greenbookings al een netwerk van 36 partners opgebouwd en is er al bijna 5.000 kg CO2-uitstoot gecompenseerd.

Fabian van Beek is, samen met Hylke Thiry (Beeld & Geluid), initiatiefnemer van Greenbookings: “Het is eigenlijk allemaal begonnen met een onderzoek dat ik in samenwerking met Beeld & Geluid verrichtte naar duurzaamheid binnen de evenementensector. Ik sprak daarbij zo’n 70 organisaties, zowel evenementenlocaties als opdrachtgevers. Hieruit bleek enerzijds dat de locaties op het gebied van duurzaamheid vaak niet verder kwamen dan afval scheiden en het gebruik van ledverlichting, terwijl anderzijds opdrachtgevers juist aangaven dat duurzaamheid een doorslaggevende factor kan zijn bij de keuze van een evenementenlocatie.”

Onderzoek
Uit het onderzoek werd duidelijk dat de branche behoefte had aan eenvoudig toe te passen duurzaamheidsmaatregelen om meer impact op het milieu te realiseren en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de groene wensen van (potentiële) opdrachtgevers. Van Beek: “Het idee ontstond toen om een spaarsysteem te ontwikkelen waarmee bomen konden worden gespaard om de CO2-uitstoot van evenementen te compenseren.” Al snel vonden de initiatiefnemers acht partijen die bereid waren het initiatief financieel te steunen: Beeld & Geluid, Objektiv, Bourgonje, Van der Kroft Events, Worldmeetings.com, Fokker Terminal, Floris van Maurik en TheCollector Hotel. De start van Greenbookings was een feit!

Life Terra
Evenementenlocaties die zich bij Greenbookings aansluiten, worden deel van een netwerk van organisaties die duurzaamheid binnen de evenementensector nastreven en daartoe duurzame ideeën, kennis en initiatieven uitwisselen. Bovendien wordt de CO2-uitstoot van alle evenementen die op deze locaties worden georganiseerd, gecompenseerd door middel van duurzame boombeplanting. Greenbookings werkt hiervoor samen met Stichting Life Terra. Een organisatie die zich al meer dan 20 jaar inzet voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezondere leefomstandigheden. Life Terra doet dit door zowel in Nederland als in het buitenland bomen te planten en het onderhoud ervan te waarborgen.

Spaarsysteem

Om de benodigde compensatie te berekenen, krijgen evenementenorganisaties die zich aansluiten bij Greenbookings toegang tot het daarvoor ontwikkelde spaarsysteem. Elke boeking wordt hierin geregistreerd, waarna ten minste 0,5 procent van het totale bedrag wordt gespaard en door Greenbookings geïnvesteerd in duurzame bebossingprojecten in binnen- en buitenland. Om de compensatie inzichtelijk te maken, krijgt elke organisator tijdens het evenement een speciaal certificaat overhandigd. Hierop staat vermeld hoeveel bomen worden geplant om de CO2-uitstoot van het betreffende evenement te compenseren. Op de website van Greenbookings kan iedereen de geboekte resultaten bovendien eenvoudig monitoren. Niet alleen kan per aangesloten partner worden bekeken hoeveel bomen zijn gespaard, ook de totale resultaten kunnen worden geraadpleegd, zowel in aantallen gespaarde en geplante bomen, als de hoeveelheid CO2-uitstoot die al is gerealiseerd.

Kennisplatform

Naast duurzame bebossing streeft Greenbookings ook naar kennisuitwisseling op het gebied van duurzaamheid. Daarom krijgen alle aangesloten partners regelmatig updates, resultaten en informatie over de laatste trends op het gebied van duurzaamheid en worden ze uitgenodigd voor de kwartaalbijeenkomsten van Greenbookings, met veel mogelijkheden om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemende evenementenlocaties.

Locatiezoeker

Met de lancering van de Stichting Greenbookings heeft de evenementensector nieuwe mogelijkheden gekregen om op een duurzamere manier evenementen en vergaderingen te organiseren. Echter, het is natuurlijk ook van belang om organisatoren die duurzaamheid nastreven in contact te brengen met een locatie die aansluit bij hun groene wensen. Alle bij Greenbookings aangesloten partners hebben daarom een persoonlijke pagina op Greenbookings.nl met foto’s en informatie, inclusief een directe link naar de eigen website. Organisatoren kunnen eenvoudig filteren op eisen waar de locatie aan moet voldoen op het gebied van capaciteit, duurzaamheid en bereikbaarheid, om zo de beste match te vinden voor hun evenement.

Zichtbaarheid

Naast een vermelding op de Greenbookings-website ontvangen alle partners bovendien een uitgebreide marketing toolkit, met onder andere certificaten, logo’s en een persbericht. Zo kunnen zij via eigen communicatiemiddelen als een website, social media of nieuwsbrief eenvoudig laten zien dat ze Greenbookingspartner zijn en de organisatie van duurzame evenementen nastreven.

Eerste duurzame mijlpaal

Sinds de recente lancering in januari heeft Greenbookings al flink succes geboekt. Niet alleen hebben zich in korte tijd al 26 evenementenlocaties en 10 leveranciers bij Greenbookings aangesloten, gezamenlijk hebben zij inmiddels ook al zo’n 1.300 bomen bij elkaar gespaard. Hiervan zijn 500 bomen onlangs geplant tijdens de eerste Greenbookings Bomenplantdag. Van Beek: “We zijn natuurlijk enorm trots en dankbaar dat er zoveel partijen in Greenbookings geloven en zich bij ons hebben aangesloten. We zien deze Greenbookings Bomenplantdag dan ook als een belangrijke eerste stap in het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de evenementenbranche.

Evenementenbos

Dit eerste succes onderstreept dat Greenbookings een initiatief is waar de markt behoefte aan had. Van Beek durft dan ook al verder in de toekomst te kijken: “Het compenseren van CO2-uitstoot is nog maar een eerste stap. Op termijn willen we nog veel meer impact maken op het gebied van duurzaamheid. Allereerst willen we een echte Greenbookings community opbouwen. Een virtuele plaats, aangevuld met fysieke bijeenkomsten, waar kennis en krachten worden gebundeld. Vervolgens willen we een nog sterkere positie innemen met betrekking tot advisering en samen met locaties gaan kijken hoe zij hun gebouw en hun bijeenkomsten nog veel verder kunnen verduurzamen. Maar ondertussen blijven we uiteraard wel doorgaan met bomen sparen. Op termijn realiseren we dan misschien zelfs wel ons eigen Greenbookings evenementenbos!”

Meld je nu ook aan als deelnemer van Greenbookings

Door deel te nemen draag jij bij aan het planten van bomen en help je mee aan het compenseren van van de CO2 uitstoot van de event- en vergaderbranche.

Wij werken samen met Trees for All, een stichting die gespecialiseerd is in het planten en behouden van bomen. Wil jij ook jouw steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst?