Hier zijn 10 tips om je evenementenlocatie duurzamer te maken:

Energie-efficiëntie verbeteren: Investeer in energie-efficiënte apparatuur en verlichtingssystemen. Gebruik LED-lampen in plaats van traditionele gloeilampen en installeer bewegingssensoren om ervoor te zorgen dat lichten alleen branden wanneer ze nodig zijn. Hernieuwbare energiebronnen gebruiken: Overweeg de installatie van zonnepanelen of windturbines op het terrein van je locatie om schone, hernieuwbare energie te genereren. Waterbeheer optimaliseren: Implementeer […]

Duurzame evenementenorganisatie: een nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid

In de afgelopen jaren is er wereldwijd een groeiende bewustwording ontstaan over het belang van duurzaamheid en milieubescherming. Deze trend heeft ook de evenementenbranche bereikt. Waar organisatoren zich steeds meer inzetten om duurzame evenementen te organiseren. Als organisator binnen deze branche speel je een cruciale rol bij het creëren van positieve verandering en het stimuleren […]

Het Compenseren van CO2-uitstoot als Evenementenlocatie: Een Duurzame Stap voorwaarts

In onze samenleving is duurzaamheid een steeds belangrijker thema geworden. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, is cruciaal om de klimaatverandering tegen te gaan en een gezonde planeet voor toekomstige generaties te waarborgen. Dit bewustzijn heeft ook invloed op de evenementenindustrie, waar organisatoren steeds vaker op zoek zijn naar manieren om […]

Duurzaamheid na je evenement: het hergebruik van koffiedik

Het organiseren van een evenement kan een geweldige manier zijn om mensen samen te brengen en onvergetelijke ervaringen te creëren. Maar vaak gaat het gepaard met een aanzienlijke hoeveelheid afval, vooral als het gaat om catering en drankjes. Een van de meest voorkomende bijdragen aan dit afval is koffiedik, het residu dat overblijft na het […]

Founding Partners Greenbookings​

Op 17 maart jl. tekende Greenbookings samen met haar Founding Partners de intentieverklaring voor een duurzame event- en vergaderbranche. Vanaf september 2023 kunnen evenementen en/of vergaderlocaties per boeking bij Greenbookings sparen voor het planten van bomen. Met deze CO2-compensatie wordt het mogelijk de ecologische footprint van een event of vergadering drastisch te verkleinen.  Greenbookings is […]

Bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs: Greenbookings en de rol van evenementenlocaties

Het Klimaatakkoord van Parijs heeft wereldwijd de aandacht gevestigd op de urgente noodzaak om klimaatverandering aan te pakken. Als evenementenlocaties dragen wij een belangrijke verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan het behalen van de ambitieuze doelen die in dit akkoord zijn gesteld. Greenbookings biedt locaties een concrete en transparante manier om hun bijdrage […]